10 สิงหาคม 2021

เมื่อโลกโลจิสติกส์อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป…
จับตามองการปรับตัวของ ‘SCG Logistics’ หลังวิกฤต COVID-19

แม้จะยืนอยู่ท่ามกลางธุรกิจโลจิสติกส์มากว่า 20 ปี จนเรียกได้ว่ามีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของ COVID-19 รวมถึงกระแส New Normal ได้สร้างผลกระทบให้กับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCG Logistics ไม่น้อยเลยทีเดียว ทว่า องค์กรจะมีวิธีการอย่างไรในการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น เรามาลองติดตามไปพร้อมกัน

ทำให้ CHANGE กลายเป็น CHANCE

ท่ามกลางการดำเนินธุรกิจ หลายองค์กรอาจต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนับครั้งไม่ถ้วน บ่อยครั้งที่ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นนำมาซึ่งความหวาดหวั่นต่อบรรดาผู้ประกอบการ แต่ SCG Logistics เลือกที่จะค้นหาโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า

ธุรกิจที่จะอยู่รอด คือ ธุรกิจที่กล้าใช้ความคิด และกล้าที่จะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสอันล้ำค่าอยู่เสมอ

หากมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น SCG Logistics ได้เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ขนส่งสินค้าให้กับปูนซีเมนต์ไทย จากนั้นจึงมีการพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการไม่หยุดเดินหน้าสู่เป้าหมาย และค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ภายใต้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงเวลา จนในปัจจุบัน SCG Logistics กลายเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รองรับลูกค้าทั้งในประเภท B2C, C2C และ E-Commerce ซึ่งนี่คือตัวอย่างของการทำให้ Change กลายเป็น Chance ในแบบของ SCG Logistics นั่นเอง

….

แนวโน้มโลจิสติกส์หลัง COVID-19 เป็นอย่างไร ?

หากถามว่าอนาคตหลังวิกฤต COVID-19 หรือ New Normal ของโลจิสติกส์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ?

SCG Logistics มองว่า ในอนาคตพฤติกรรมของลูกค้าจะเปลี่ยนไปมากขึ้น ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ลูกค้านั้นให้ความสำคัญกับ Value Based มากขึ้น มีการชั่งน้ำหนักระหว่างคุณประโยชน์ และสิ่งที่ได้รับอย่างลึกซึ้ง ด้วยบทบาทของโลจิสติกส์ที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่การจัดส่งสินค้า แต่ยังต้องให้ความสำคัญอย่างครอบคลุมทั้ง Supply Chain ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ดังนั้น เมื่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป จึงนำมาซึ่งการค้นหาปัจจัยที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขัน และหาทางออกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

จิ๊กซอว์ 5 ชิ้นที่กำลังจะขับเคลื่อน SCG Logistics สู่อนาคต

Digital Transformation for Supply Chain Management
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต

ในมุมมองของ SCG Logistics ไม่ใช่แค่การดึงเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่งมาใช้เท่านั้น แต่ต้องเป็นการรวมหรือเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบบนแพลตฟอร์ม และมีการพัฒนาให้ตรงกับกระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น ในปัจจุบันที่การขนส่งต้องการความเร่งด่วน หลายต้นทาง หลายปลายทางมากขึ้น SCG Logistics จึงพัฒนาระบบ Consolidation Management System ขึ้น ควบคู่กับการใช้ Delivery Management System หรือระบบ Track and Trace ที่นอกจากจะใช้ติดตามสถานะการจัดส่งแล้ว ยังเป็นระบบที่ช่วยรวบรวมข้อมูลการจัดส่งต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพราะการทำ Supply Chain ที่ดีคือการรู้ข้อมูลมากที่สุด

E-Logistics for E-Commerce
เสริมไอเดียเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าออนไลน์มากขึ้น

ผ่านบริการ Fulfillment Service โดยเป็นการร่วมมือกันกับกลุ่มพันธมิตรที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ เพื่อรุกตลาดออนไลน์ โดยให้บริการจัดเก็บ แพ็ค และจัดส่งของไปยังปลายทางด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบโจทย์ลูกค้าตั้งแต่กลุ่ม SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่

Warehousing and Transportation in Retail
บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 4 กลยุทธ์สำคัญ

ประกอบด้วย Strategic Location, Strategic Design & Layout, Strategic Storage Types และ Strategic Service Provided ทั้งนี้ SCG Logistics ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการทำหน้าที่ได้หลากหลายของคลังสินค้า หรือ Multi Functions สามารถเป็นได้ทั้งพื้นที่จัดเก็บ พื้นที่เปลี่ยนถ่ายสินค้า รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าอีกด้วย

Combining Offline and Online Retail
ใช้ออฟไลน์และออนไลน์เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

จากเดิมที่เคยใช้ช่องทางใดทางหนึ่ง แต่ปัจจุบันจำเป็นที่ต้องใช้ทั้งสองช่องทางเพื่อให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเท่าทัน

After Sales Services Logistics Solutions
เพิ่มบริการหลังการขายเพื่อแก้ไขปัญหาลูกค้าอย่างตรงจุด

SCG Logistics มุ่งเน้นที่การดูแลเรื่องซ่อมบำรุงต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายที่จะอำนวยความสะดวกลูกค้าในการรับส่งสินค้า เพื่อทำการเคลมหรือซ่อมได้ทันที ลดความวุ่นวายในการส่งไปยังศูนย์ซ่อมอื่น ๆ และสามารถส่งสินค้าคืนลูกค้าได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว

….

การเติบโตภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาของ SCG Logistics แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่จะทำให้ทุกองค์กรสามารถเอาตัวรอดในยุคที่เต็มไปด้วยวิกฤตและความท้าทาย อาจไม่ใช่การยึดมั่นต่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอดีต แต่กลับเป็นความพร้อมในการปรับตัว ความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ยิ่งกว่านั้นคือ ความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่สิ่งที่เหมาะสมกว่า เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับพิชิตเป้าหมายของธุรกิจดั่งที่ตั้งใจ

ที่มา : งานสัมมนา Service 4.0 พลิกวิกฤตยุค New Normal กับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

….

หลักสูตรแนะนำ
Writer