11 พฤษภาคม 2021

โตโยต้า จับมือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ถ่ายทอดความรู้ใน FTPI Exclusive Talk
“เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ Toyota”

Toyota manufacturing development program

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม FTPI Exclusive Talk ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อพิเศษ “เปิดตำราฝ่าวิกฤตด้วยวิถีการผลิตฉบับ Toyota” โดยได้รับเกียรติจาก คุณศราวุธ รัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Business Development) จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตที่มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ แนวคิด และมุมมองอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานให้เข้มแข็ง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โตโยต้าสามารถยืนหยัดต่อทุกสถานการณ์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และบุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 250 ท่าน

สำหรับองค์กรที่ต้องการเรียนรู้แนวคิด และองค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของโตโยต้าอย่างเจาะลึกยิ่งขึ้น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมใน ‘Toyota Manufacturing Development Program – โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า’ หลักสูตรที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าด้วยศักยภาพ และพร้อมเติบโตอย่างเข้มแข็ง

Toyota manufacturing development

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/49967  หรือ โทรศัพท์ 02 619 6600 ต่อ 451-456  Line @FTPI https://lin.ee/8ISbtcn

 

ภาพบรรยากาศการสัมมนา

Toyota manufacturing development program

 

Toyota
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร