21 เมษายน 2021

1. ให้ความรู้เรื่อง PDPA ว่ามีสาระสำคัญอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับทั้งตัวพนักงานและองค์กรอย่างไร

2. สร้างความคุ้นชิน ไม่ให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป็นภาระ หรือ งานเพิ่ม
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช