21 เมษายน 2021

องค์กรควรตรวจสอบเบื้องต้นด้วยการ Check Up ระบบการจัดการข้อมูลในปัจจุบันขององค์กร โดยเน้นจุดที่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่ให้เกิดการละเมิด แล้วจึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงและการจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิดการล่วงละเมิด
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช