21 เมษายน 2021

ธุรกิจปัจจุบันมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปใช้อย่างเสรีมากขึ้น อาจสร้างปัญหาและผลกระทบ เช่น การคุกคาม การละเมิดสิทธิ์ สร้างการรบกวนผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งตามหลักสากล การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลถือเป็นเรื่องร้ายแรง จึงมีกฎหมายที่ควบคุมดูแลเรื่องนี้ขึ้น
Writer

โดย นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช