9 สิงหาคม 2020

8 กลยุทธ์พลิกฟื้นธุรกิจสู้ COVID – 19

ช่วงที่ผ่านมาคงมีหลายธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัส COVID – 19 ดังนั้น สิ่งที่องค์กรธุรกิจควรเร่งทำคือ การเยียวยาความสูญเสียควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจให้กลับมาเข้มแข็งพร้อมต่อสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบด้วย 8 กลยุทธ์ ดังนี้

Productivity
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ