9 มีนาคม 2020

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมวิดีโอการบรรยายย้อนหลัง ในงานฉลองครบรอบ 25 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ International Forum on Transforming Productivity for Tomorrow Success  จากผู้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 9 ท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และจุดประกายความคิด เพื่อยกระดับผลิตภาพของประเทศสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน

สามารถชมการบรรยายย้อนหลัง คลิก  https://www.ftpi.or.th/25th/speakers

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ