14 สิงหาคม 2019

                   เทคโนโลยีดิจิทัลกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ บนสมาร์ทโฟน ช่วยทำให้ชีวิตสะดวกสบาย กิจกรรมอย่างการอ่านหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกระดาษอีกต่อไป  E-book หรือหนังสือออนไลน์จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

แล้วองค์กรที่ดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าอย่าง “ห้องสมุด” จะสามารถต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างไร

มาดูตัวอย่าง National Library Board (NLB) หรือหอสมุดแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในองค์กรชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ที่ปรับตัวได้อย่างเท่าทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยเลือกนำแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Business Excellence Framework) เข้ามาปรับใช้ในองค์กร
Writer

ส่วนสื่อสารองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ