4 กุมภาพันธ์ 2019

 

สมมติว่าคุณผู้อ่านเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ขนาด 28 ที่นั่ง คิดว่าต้องจ้างพนักงานประจำหน้าร้าน เพื่อบริการลูกค้า จำนวนกี่คนครับ? การไปเยือนญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ผมได้ไปนั่งร้าน Sushi ทำให้มีประเด็นน่าสนใจได้มาคุยกัน เพราะร้านนี้ตอบคำถามข้างต้น ด้วยการใช้พนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง!
                  ในยุคปัจจุบันที่มีการพูดถึง การนำเทคโนโลยี Digital มาใช้กันมาก ผมจะลองยกร้าน Sushi เป็นกรณีศึกษา ที่จะทำให้เห็นการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีครับ

 
Writer