21 มกราคม 2019

เวลาพูดถึงผลิตภาพ (Productivity) และ คุณภาพ(Quality) แล้ว คิดถึงความจำเป็นต่องานบริการ บ้างหรือเปล่าครับ ผมคิดว่ายังคงมีผู้อ่านหลายๆท่านนึกภาพของโรงงาน หรือ กระบวนการผลิตกันมากกว่า ไม่ได้นึกถึงภาคบริการเท่าไหร่
                   ในยุคอดีตก็มักจะเป็นเช่นนั้น เวลาพูดถึง Output หรือผลผลิต ในมุมมองของ Productivity ก็มักจะคิดถึงสิ่งที่เป็นกายภาพเท่านั้น ในภาคบริการไม่ได้มีผลิตภัณฑ์จับต้องได้ และธุรกิจบริการในอดีต ก็ไม่ได้ใหญ่โตอย่างในทุกวันนี้

 
Writer