สิ่งละอันพันละน้อย

ความหมายของคำว่าคุณภาพกินความไปถึง คุณภาพของสินค้าและบริการ การส่งมอบที่ทันเวลา และต้นทุนที่ต่ำสุด…
Icon of พลิกมุมคิด ตอนที่ 10 Download วารสาร PDF (ขนาด 69.0 KB)

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ

กรรมการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือ “พลิกมุมคิด” ซึ่งถ่ายทอดมุมคิด ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้สั่งสมมากว่า 80 ปี ของ อ.ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการท่านแรกของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสถาบันได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจ