ส่องเคล็ดลับเลือกปรับใช้ TQA ในแบบรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

ประเทศไทยจะไม่สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้อย่างสัมฤทธิ์ผล หากปราศจากการเพิ่ม Productivity ด้วยการจัดการแรงงาน (Labor) และ ทุน (Capital) ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด

อ่านบทความ คลิก