9 เมษายน 2018

เป็นที่น่ายินดีว่า รถไฟไทย ได้รับการให้ความสำคัญอีกครั้งนะครับ จากนโยบายรัฐบาล 4.0 และคาดหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาประเทศ หลังจากถูกละเลยไม่ได้มีการพัฒนามานาน ตามที่เรารับรู้กันอยู่แล้ว ผมพึ่งได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากกลับมาจากการใช้ชีวิตหลายปีที่นั่น แล้วพบว่ามีแง่มุมเกี่ยวกับรถไฟญี่ปุ่น ที่น่าจะได้เรียนรู้และนำมาเล่าสู่กันฟังครับ…
Writer