ภาครัฐกับการใช้เทคโนโลยี AI อย่างรับผิดชอบ

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: กรรณิกา คุณากรเวโรจน์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สำนักผู้อำนวยการ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ