ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: น้ำเพชร พรหมณา

• วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ