LEAN กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ขาดไม่ได้

เปิดหนังสือพิมพ์ธุรกิจวันนี้ เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ชิ้น ให้เป็นที่มาของบทความในครั้งนี้ครับ ชิ้นแรกเป็น โฆษณาโครงการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ใช้ชื่อว่า Lean Supply Chain โดยทางธนาคารประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อมาเข้าอบรมแนวคิดของ Lean และคาดหวังให้สามารถนำหลักการกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการของตนเอง…

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: กฤชชัย อนรรฆมณี

Lean and Productivity Consultant