24 November 2017

 

เมื่อเทคโนโลยีกำลังส่งผลให้สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่าง ๆ จึงต้องแสวงหาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถปรับตัวต่อยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันว่า สำหรับประเทศยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ทักษะเฉพาะทางด้านใดบ้าง ที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากที่สุดในขณะนี้

หากคุณเป็นนักอ่านใจ  ส่วนยากที่สุดในกระบวนการหางานคือ การทราบว่านายจ้างกำลังมองหาตำแหน่งงานใดอยู่ เพื่อให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น Monster ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Platform ออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังหางานและนายจ้างได้มาติดต่อกัน ได้วิเคราะห์งานจาก 943,008 ตำแหน่ง  ด้วยเครื่องมือของ CEB Talent NeuronTM เพื่อค้นหา “ทักษะเฉพาะทาง” ที่สามารถประเมินค่าคุณสมบัติเฉพาะทางสำคัญที่นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการ

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการจ้างงานที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีนี้ ทักษะเฉพาะทางหลายด้านมีอัตราค่าตอบแทนการจ้างงานที่สูงขึ้น  เช่น ด้านเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ  ดังนั้น การเรียนรู้ทักษะเฉพาะทางในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นวิธีง่ายที่สุดในการหางาน แต่ก็มีทางเลือกอื่นอีก เช่น การฝึกอบรมฟรีแบบออนไลน์ สำหรับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นการสร้างทักษะที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการและคุณสามารถทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าคุณจะสำเร็จจากสาขาไหนหรือจบการศึกษาในระดับใดก็ตาม

5 อันดับทักษะเฉพาะทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

            (1) การประกันคุณภาพ (Quality Assurance – QA)

เป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งเกือบทุกองค์กรต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ เนื่องจากเป็นลำดับแรกในการป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้บริษัทเกิดความเสียหายและมีค่าใช้จ่าย

            (2) กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

จากรายงานของสำนักสถิติแรงงาน พบว่า อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มจะมีงานเพิ่มขึ้นมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในช่วงระหว่างปี 2012 และ 2022 มากถึง 4 ล้านเท่า ส่งผลให้สาขาวิชาด้านความต้องการทางการแพทย์ของเด็ก  กุมารแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ หรือพยาบาลเป็นที่ต้องการในตลาด   อัตราการว่างงานของตำแหน่งนี้ อยู่ที่ 0.6% และเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 184,240 เหรียญ

            (3) ทักษะสองภาษา (Bilingualism)

นายจ้างในภาคธุรกิจการให้บริการด้านการเงินกำลังมองหาพนักงานที่มีทักษะนี้ นอกจากนั้นทักษะการใช้สองภาษายังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยเหลือด้านสุขภาพ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต้องสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยจากทุกเชื้อชาติได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

            (4) โปรแกรมภาษา SQL (Structural Query Language)

เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลช่วยให้คุณสามารถแทรกปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลได้ช่วยให้สามารถจัดการอุปสรรคของนักวิเคราะห์ธุรกิจหรือนักวิเคราะห์ข้อมูลได้  Eric Schmidt ประธานบริหารของบริษัท Google และ Jonathan Rosenberg ที่ปรึกษา Larry Page กล่าวว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีความสำคัญมากขึ้นในสถานที่ทำงาน   จากบันทึกของ Glassdoor  ระบุว่า นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นงานที่ดีที่สุดในประเทศและสามารถทำเงินได้ถึง 110,000 เหรียญ

            (5) โปรแกรม Java

เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดในการสร้างซอฟต์แวร์   เป็นเครื่องมือการเขียนโปรแกรมที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรเป็นอาชีพที่มีฐานเงินเดือนที่สูง  อัตรา  เงินเดือนเฉลี่ยของวิศวกรซอฟต์แวร์ประมาณ 168,000 เหรียญ

ที่มา : https://www.cnbc.com/2017/04/26/5-skills-that-will-lead-to-a-high-paying-in-demand-job.html
Writer

กิตติมา ถาวรชีพ

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขานุการ
ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร : 0-2619-5500 ต่อ 426
แฟกซ์ : 02-619-8070, 02-619-8096
mailto: Kittima@ftpi.or.th