เสริมสร้าง 5 ทักษะเฉพาะทาง เพื่อตำแหน่งงานที่ได้รับค่าตอบแทนสูง

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: กิตติมา แซ่แต้

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ แผนกห้องสมุด
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ