ผลิตภาพของธุรกิจบริการในประเทศไทย

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ศิริพร เพชรคง

นักวิจัย ส่วนวิจัยการเพิ่มผลผลิต
ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ