9 พฤศจิกายน 2017

 

 

ในทุกทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหากเราหันกลับไปพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของสังคมเมืองไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ  ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว “อุตสาหกรรม 4.0” กำลังถูกพูดถึงในวงกว้าง มนุษย์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่งผลให้โครงสร้างการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไป เกิดการค้าขายอย่างไร้พรมแดนผ่านการสนับสนุนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  … อ่านต่อ คลิก

ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF  >>> ‘9 Habits’ พัฒนาอุปนิสัยพอเพียง มุ่งสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

 

 
Writer