เมื่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าอาจถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ศิริชัย คงคาวงศ์

เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ