AT&T และ McDonald’s ปรับใช้แนวคิดด้านความยั่งยืนในการตลาด

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ทิพย์สุภา กอบกู้วัฒนา

• วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการระบบคุณภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
• มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และการให้คำปรึกษาแนะนำด้านระบบคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ