เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของ GenZ เพื่อ Digital Marketing ที่สร้างสรรค์

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: รุ่งอรุณ รังสิยะวงศ์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส่วนประชาสัมพันธ์
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ