บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีมือถือกับวิกฤตด้านมนุษยธรรม


 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ชญาภา สวรรคทัต

เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บมีเดีย
แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ