11 กันยายน 2017

หนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญสำหรับการตลาดในยุคดิจิทัลคือ Social Media แต่ทว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นว่า Social Media คืออะไร?

Social Media บัญญัติศัพท์ว่า สื่อสังคม หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม จะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำงานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น ๒.๐ เช่น บีโบ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ วิกิพีเดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสื่อสังคมว่า สื่อที่ผู้บริโภคสร้างขึ้น”

ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ถือเป็นหนึ่งช่องทางในการทำตลาดดิจิทัลที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง รูปแบบการทำการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใช้สื่อประเภทดังกล่าวมากยิ่งขึ้น องค์กรหรือแบรนด์ต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ ทำให้สามารถสื่อสารได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุด อ่านต่อ คลิก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

สนใจหลักสูตร “Powerful Partnership สร้างธุรกิจโตด้วยองค์กรพันธมิตร” www.ftpi.or.th/event/15449

 
Writer