18 August 2017

Internet of Things ที่กำลังเป็นเทรนด์ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบไปยังองค์กรต่างๆ ให้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งเทคโนโลยีอย่าง Machine Vision ที่ทวีความสำคัญในยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้ด้วยเช่นกัน

การจินตนาการถึงภาพในอนาคตที่ไม่มีการขัดข้องของเครื่องจักร ไม่มีเครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่า อนาคตที่กำลังเป็นจริงเร็วกว่าที่เราคิด IOT(Internet of Things) ในอุตสาหกรรมหรือบางเราครั้งเรียกว่า Industry 4.0 ทำให้มีความเป็นจริงได้ในอนาคตที่จะลบล้างการผลิตแบบเดิมๆ ยกตัวอย่างเช่น Zero Downtime Technology (ZDT) ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย FANUC ร่วมกับ General Motors ZDT ที่สามารถตรวจสอบสภาพของหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง   สำหรับ GM ทั่วโลกมีการป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักรที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้มากกว่า 50 ครั้ง   หลีกเลี่ยงการหยุดทำงานของเครื่องจักรโดยเฉลี่ยประมาณ 6-8 ชั่วโมงและป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สูญเสียได้จำนวนเป็นพันๆหน่วยของผลิตภัณฑ์ GMมีการใช้หุ่นยนต์ประมาณ 30,000 ตัวในโรงงานทั่วโลก   และประมาณ 8,000 ตัวเป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้ ZDT ด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   วิธีการที่กล่าวมามันยิ่งใหญ่อย่างไร เพื่อให้เห็นภาพเราต้องเข้าใจวิธีการในช่วงปลายทศวรรษศตวรรษที่ 18 อุตสาหกรรม 1.0 ใช้พลังไอน้ำเพื่อใช้การผลิตเชิงกล จนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 การเกิดขึ้นของพลังงานไฟฟ้าช่วยให้เราพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 2.0 ด้วยการผลิตเป็นจำนวนมาก วิวัฒนาการต่อไปเกิดขึ้นในปี 1970 เมื่ออิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานด้านITเริ่มทำงานโดยมีระบบอัตโนมัติในการผลิตที่เป็นเป็นอุตสาหกรรม 3.0 ขั้นตอนต่อไปคือ IIoT(Industrial Internet of Things) และ Industry 4.0 ที่มีการใช้ระบบ Cyber และ Physical ทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานในการผลิต   ความสำเร็จของระบบทางโลกไซเบอร์เช่น ZDT ซึ่งเป็นรากฐานของโรงงานอัจฉริยะในอนาคต ที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบเซ็นเซอร์ที่ไม่เคยมีมาก่อน

เทคโนโลยี Machine Vision ใน Industrial Internet of Things

นับเป็นเวลาหลายสิบปีที่เทคโนโลยี Machine Vision ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจสอบ การวัดสแกนหรือระบุผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในหลากหลายแอพพลิเคชั่น เนื่องจากค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์และระบบการมองเห็นของอุปกรณ์มีความคุ้มค่ามากขึ้นในการแก้ปัญหาอุปกรณ์ที่มีความสามารถมากขึ้นและซอฟต์แวร์มีความอัจฉริยะมากขึ้นI และเมื่อเชื่อมต่อกันและกันด้วยระบบ Internet of Things ในที่สุดระบบคลาวด์และระบบวิชันซิสเต็มจะกลายเป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากภาพและแสดงให้เห็นได้ทั้งโรงงานหรือทั้งห่วงโซ่คุณค่า

ความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร

วัตถุประสงค์ทั้งหมดของ Industrial Internet of Things คือความสามารถในการตรวจติดตามวิเคราะห์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่สามารถควบคุมการดำเนินงานจากทุกสถานที่ในโลก สิ่งนี้ทำให้ปัจจัยต่างๆเช่นแบนด์วิดท์และเวลาในการตอบสนองมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จ แม้ว่ากฎของมัวร์ทำให้ปริมาณข้อมูลที่สามารถส่งต่อเนื่องในโลกปัจจุบันทำได้อย่างน่าประทับใจ แต่ภาพความละเอียดสูงยังคงต้องใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการเชื่อมโยงการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญสำหรับงาน แอพพลิเคชันที่ต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ขณะที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์กลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้น ถ้าโรงงานอัจฉริยะที่กล้องทุกตัว หุ่นยนต์และเครื่องเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ ซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้หลายร้อยโรงงานทั่วโลก จำนวนจุดที่แฮกเกอร์จะเข้าไปเจาะข้อมูลจะมีจำนวนทีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าบริษัทวิจัยตลาดได้พบว่าตลาดความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 170 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020โดยมีอัตราการเติบโตประจำปี(CAGR)อยู่ที่ร้อยละ 9.8 จาก ปี 2017 ถึง 2020           

โอกาสมากมาย

โอกาสในการสร้างโรงงานอัจฉริยะมีมากมาย ตาม SCM World Internet ของการสำรวจที่ดำเนินการในปี 2015 63% ของผู้บริหารการผลิตเชื่อว่าการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยีพื้นฐานจะมีความพร้อมโดยใช้เวลาไม่เกินห้าปี การเคลื่อนไหวของ IIoT กำลังมาถึงในช่วงเวลาที่เหมาะสม อายุเฉลี่ยของอุปกรณ์อุตสาหกรรมในอเมริกาสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1838 ผู้ผลิตใน 4 ใน10รายมีทัศนวิสัยไม่มากพอที่จะเข้าสู่สถานะการดำเนินงาน 50%ของผู้ผลิตจะตระหนักถึงปัญหาเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเท่านั้น และน้อยกว่าร้อยละห้าของรายได้จะใช้จ่ายในการลงทุนในอุปกรณ์ ตลาดพร้อมที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วมาก มีการคาดการณ์ว่า IIoT เพิ่มมูลค่าเกือบ 15 ล้านล้านดอลลาร์ให้แก่เศรษฐกิจโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ทั่วโลกจะเติบโตขึ้นมากกว่า 10% ทุกปีใน 5 ปีข้างหน้า สหรัฐฯจีนและเม็กซิโกเป็นพื้นที่สำคัญในการเพิ่มการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติ การใช้เทคโนโลยีวิชันซิสเต็ม มอเตอร์และตัวควบคุมการเคลื่อนไหวจะเป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากผู้ผลิตจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ การอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลทางธุรกิจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต  โดยในปี 2019 ตลาดสำหรับการใช้งานโทรศัพท์มือถือและแอ็พพลิเคชันมือถือสำหรับอุตสาหกรรมประกอบด้วยฟังก์ชันโทรศัพท์ แท็บเล็ตสำหรับการควบคุมและการแสดงภาพขั้นตอนการทำงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร ผู้จัดการโรงงานจะสามารถตรวจสอบ ติดตามภาพจากระบบวิชั่นที่สามารถมองเห็นได้จากสมาร์ทโฟนได้ในทุกที่และตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

ผลกระทบเชิงบวกต่อการจ้างงาน

Industrial Internet of Things จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้กับ บริษัท ในการเพิ่มผลผลิตและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่จะสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและผลักดันให้มีปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ทำให้เติบโตและประสบความสำเร็จในการแข่งขันผ่านการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเป็นรากฐานสำหรับสังคมชุมชน แต่แรงงานที่มีทักษะยังเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จขององค์กร ในหลายๆปีที่ผ่านมานายจ้างได้มีการจัดอันดับพนักงานที่มีความสามารถพิเศษโดยพิจารณาจากคุณภาพและทักษะของพนักงานที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนวัตกรรมและกลยุทธ์การผลิตล้ำหน้า ที่เป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันระดับโลกตามดัชนีการแข่งขันการผลิตทั่วโลก ตามที่จะมีงานลักษณะใหม่ๆเกิดขึ้น แนวทางใหม่ในการศึกษาและการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาศักยภาพสำหรับงานใหม่ๆให้กับพนักงานรวมถึงการเปลี่ยนอาชีพของพนักงาน เพิ่มโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมเช่นทหารผ่านศึกและเพิ่มโอกาสความหลากหลายในอุตสาหกรรม    สมาคมสมาชิก Advancing Automation (A3) คู่ค้าและเพื่อนร่วมงานของเรากำลังทำงานอย่างหนักที่จะนำโปรแกรมต่างๆมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาและสนับสนุนความสามารถนี้และช่วยลดช่องว่างทักษะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (IIoT) ซึ่งเป็นยุคที่ระบบอัตโนมัติที่มีความท้าทายและโอกาสมากมาย

ข้อสรุป

เราอยู่ในท่ามกลางการเปิดศักราชใหม่ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราเริ่มเห็นประโยชน์ของ IIoT ใหม่ๆที่แสดงถึงการใช้แก้ปัญหา เช่น Zero Downtime Technology โดย FANUC และ General Motors – และแอพพลิเคชันใหม่ ๆ  อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมจะยกดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นให้กับโรงงานทั่วโลก   ระบบ Cyber-physical จะเป็นจุดเริ่มต้นหลักของโรงงานอัจฉริยะใหม่ ๆ และเทคโนโลยี่การมองเห็นของเครื่องจักรจะมีบทบาทที่สำคัญในการนำเสนอข้อมูลที่มีค่าต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคใหม่นี้งบประมาณจะถูกจัดไว้สำหรับสิ่งที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร   ซอฟต์แวร์ขั้นสูงและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ ในขณะที่พนักงานของเราจะปรับตัวและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น   โปรแกรมการศึกษาจะถูกออกแบบมาสำหรับระบบอัตโนมัติที่จะต้องให้ในงาน     จะมีลักษณะงานใหม่ ๆ ที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้จะเกิดขึ้นในอยาคต ที่ทำให้มีอุตสาหกรรมมีผลิตภาพที่มากขึ้น
Writer

ชาญชัย พรศิริรุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำและฝึกอบรม อาทิ Strategic Destination for Sustainable Business ,เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , Productivity Improvement, Total Quality Management , Total Productive Maintenance: TPM , OEE, Problem Solving and Decision Making Techniques
ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น