วิกฤติศีลธรรมจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: ณัฐพร สิริลัพธ์

เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส แผนกบริการกลาง
ฝ่ายบริหาร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ