แนวทางการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน (Sustainable Corporation Index: SCI)

สนใจหลักสูตรเพิ่มเติม คลิก www.ftpi.or.th/event/11801