ตามดูอุตสาหกรรม 4.0 ในเกาหลี

Icon of 4.0 ในเกาหลี Download วารสาร PDF (ขนาด 770.0 KB)
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Innovation
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ