แกะรอยผู้นำภาครัฐ เพื่อก้าวสู่อนาคต 4.0

อุตสาหกรรม 4.0” ถือเป็นจุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจทั่วโลก และเมื่อแนวคิดดังกล่าวเดินทางมาถึงประเทศไทย จึงถูกผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ ไทยแลนด์ 4.0และเกิดเป็นคำถามสำคัญที่ว่าผู้นำภาครัฐในประเทศไทย จะต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโลกอนาคตแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังขยับใกล้เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Icon of แกะรอยผู้นำภาครัฐ4.0 Download วารสาร PDF (ขนาด 1.4 MB)