เตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตได้อย่างไร

 
 
ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: เปรมวดี ศรีพงษ์

เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ส่วนประชาสัมพันธ์
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ