NIKE มุ่งสร้างนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ