5 กันยายน 2016

Thailand4.0-01

เตรียมพร้อมสู่ Thailand 4.0 ด้วย สัมมนา “พลิกโฉมองค์กรให้ทันการเปลี่ยนแปลง…เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการไทย” รายละเอียด คลิก

Banner พลิกโฉมองค์กร_revised-01
Writer