พลิกโฉม อุตสาหกรรมไทย ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติแห่งอนาคต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อยู่รอดได้ อย่างยั่งยืน

AW_InfoGraphic_NewS Curve2-01