ปรากฏการณ์เอลนีโญ่อาจนำไปสู่ภาวะการขาดแคลนข้าวในอนาคต

เข้าสู่ระบบ

ดูบทความทั้งหมด →

บทความโดย: พัชรวรรณ สุทธิรักษ์

เจ้าหน้าที่บริการฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ