3 ตุลาคม 2016

banner_cover-01

“อาจารย์ครับ ผู้บริหารของบริษัทนี้นำเสนอรูปแบบกิจกรรมต่างๆได้น่าสนใจอย่างมาก ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับไปประยุกต์ใช้ที่บริษัทบ้าง แต่บริษัทของผมเล็กมาก จนไม่มั่นใจว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุนได้มากเพียงใด” เสียงชื่นชมจากทีมผู้บริหารบริษัทหนึ่ง ภายหลังการเยี่ยมชมและรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทแพนดอร่า โพรดักชั่น ผู้ผลิตจิวเวลรี่พรีเมียมแบรนด์ดังระดับโลก “PANDORA” จากประเทศเดนมาร์ก…..  คลิกอ่าน
Writer

โดย ดร.ต่อเกียรติ น้อยสำลี

• วิทยากรอิสระ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
• ให้การฝึกอบรมด้านการสร้างผู้นำเชิงปฏิรูป การปฏิรูปทีมงาน การปรับปรุงผลการดำเนินงานของทีมงาน การวางแผนกลยุทธ์ คิดเชิงกลยุทธ์ การคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม ให้กับภาคผลิตและภาคบริการ