4 พฤศจิกายน 2015

KM-Innovation

 

P World Issue119 Nov-Dec 15-KM-Innovation781.9 KiB40
Writer

โดย ปรีดา ยังสุขสถาพร

ผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)