19 พฤษภาคม 2015

ปีพ.ศ. 2015 นี้จะเป็นปีที่สำคัญสำหรับ Data Science ซึ่งจากจำนวนข้อมูลมากมายในปัจจุบัน   ความสำคัญจึงไม่ได้อยู่เพียงแค่จะใช้ข้อมูลหรือจะเก็บข้อมูลอย่างไร แต่เป็นเรื่องของการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เชิงธุรกิจได้อย่างไร Data Science และ Big data เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจอย่างมาก เพราะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจขององค์กรในการจัดซื้อและลงทุนต่างๆ  ซึ่งจะส่งผลต่อองค์กรในทุก ๆ ระดับ

แนวโน้ม Data Science ปีพ.ศ.  2015

1. Chief Data Scientist(CDS) และ Chief Information Officer(CIO)
โดยส่วนใหญ่ CIO จะคอยทำหน้าที่ดูแลเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศรวมทั้งตัดสินใจจัดซื้อระบบสารสนเทศ ซึ่งในปีพ.ศ. 2015 CDS จะมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยการตัดสินใจจัดซื้อระบบสารสนเทศโดยใช้ข้อมูลขององค์กรเป็นตัวช่วยตัดสินใจ

2. Integrate data scientist และ Standalone data scientist

ปีพ.ศ. 2015  ตัวเลขการเติบโตของบริษัท จะช่วยให้แต่ละหน่วยงานสร้างทีม Data scientist  ขึ้นภายในหน่วยงานของตนมากยิ่งขึ้นแทนการมีหน่วยงาน Data Science  ซึ่งแยกออกมาโดยเฉพาะ

3. Open data กับ Warehoused data
ในปีต่อจากนี้ Open data จะมีความก้าวหน้ามากและกลายเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่เป็นพลังสำคัญ ซึ่งอุตสาหกรรมทั้งหลายจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลของตัวเอง และจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญและมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

4. Rich data กับ Big data
Big data จำนวนข้อมูลยิ่งมากเท่าไร ยิ่งมีความหมายมากขึ้นเท่านั้น แต่ในบางครั้งจำนวนข้อมูลที่มากเกินไปก็ทำให้องค์กร นั้นมองข้ามสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น ในปีพ.ศ. 2015 Rich data จะมีความต้องการมากขึ้น เนื่องจากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงต่อองค์กร

5. Data for social good และ Data (just) for profit
นอกจาก Big data จะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรต่างๆสามารถทำผลกำไรได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตสำนึกทางสังคมที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ขององค์กร

6. Data of Everything และ Internet of Things
ข้อมูลที่เกิดจาก Internet of Things จะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเราจะสามารถดึงข้อมูลได้จากทุกที่ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เราสามารถเข้าถึงได้

7. Everyone loves data และ Geeks Love data
เมื่อทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ทั้งการเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ ทำให้ Data Scientist จะไม่ถูกจำกัดกับกลุ่มคนด้านไอทีอีกต่อไป ในปีพ.ศ. 2015 ผู้คนทั่วไปก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เพียงแค่ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น

8. Data Scientist ด้านบริหารธุรกิจ และ Data Scientist ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในปีพ.ศ. 2015 ความสนใจด้านโปรแกรมมิ่งจะเริ่มน้อยลง ความสามารถของ Data Scientist จะมีความหลากหลายและกว้างขวางมากขึ้น โดยจะสวนทางกับการเขียนโปรแกรมที่ใช้น้อยลง ซึ่งข้อมูลเชิงคุณภาพก็สามารถช่วยตอบคำถามและแก้ปัญหาสำคัญได้เช่นกัน จึงควรจะให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

จากข้อมูลดังกล่าว เราจึงควรศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะทำให้วิธีการทำงานเปลี่ยนไป มีการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ที่มา http://www.crowdflower.com/blog/data-science-2015-whats-hot-whats-not
Writer

นาย พงษ์พันธุ์ พันเดช

เจ้าหน้าที่แผนกวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ