24 March 2015

Solar Cell เป็นพลังงานทางเลือกที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นพลังงานสะอาด     หลายปีที่ผ่านมานักวิจัยได้คิดค้นเทคโนโลยีการผลิต Solar Cell   ที่เพิ่มประสิทธิภาพ และมีความทนทานคุ้มค่าต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น    ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการผลิตแผง  Solar Cell   ที่มีความทนทานสูงจนสามารถนำมาติดตั้งบนเส้นทางจักรยานได้สำเร็จแห่งแรกในโลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

Solar, พลังงาน, Energyภาพจาก http://www.solaroad.nl/en/hoe-is-het-idee-ontstaan/

เทคโนโลยีนี้เรียกว่า  SolarRoad   ซึ่งได้เปิดตัวด้วยการนำแผง Solar Cell  มาติดตั้งบนผิวทางจักรยานที่เชื่อมระหว่างเมือง  Krommenie  และ Wormerveer  ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้ติดตั้ง  SolarRoad เป็นระยะทาง  70 เมตร   สนนราคาราว 3,726,195  USD    สำหรับเส้นทางสายนี้  แต่ละวันจะมีผู้ใช้จักรยานราวๆ 2,000 คนสัญจรไปมาทั้งเพื่อทำธุรกิจและการท่องเที่ยว

ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลว่าในอนาคตจะมีการเพิ่มระยะ  SolarRoad  ให้เป็น 100 เมตรซึ่งจะทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับความต้องการไฟฟ้าของ 3 ครัวเรือนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม   เป้าหมายของโครงการ SolarRoad  คือ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นพร้อมทั้งขยายไปยังถนนสาธารณะอื่นๆ   โดยคาดหวังว่าจะดำเนินการรวมระยะทาง 140,000 กม.

ขณะเดียวกันทางฝั่งอเมริกาก็เดินหน้าวิจัยค้นคว้าเช่นเดียวกัน  โดย US Federal Highway Administration ได้ให้ทุนแก่นักวิจัยเพื่อพัฒนาแผง  Solar Cell ที่มีความแข็งแรงทนทานในระดับอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวการจราจรต่าง ๆ เช่น  ที่จอดรถ   ถนนสาธารณะ   ทั้งยังติดตั้งหลอด LED เพื่อแสดงสัญลักษณ์จราจรรวมทั้งสามารถละลายหิมะ  และที่น่าทึ่งก็คือสามารถชาร์จไฟให้รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าได้อีกด้วย

อ้างอิง : http://www.solaroad.nl/en/hoe-is-het-idee-ontstaan/Writer

ปริญญ์ เสรีพงศ์

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ความเชี่ยวชาญ
- ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001
- การควบคุมเอกสารด้วยระบบไอที (IT for Document Control)
- เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ (IT for Knowledge Management)