Slide
สายงานบริการ

งานบริการเป็นงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากความประทับใจที่ลูกค้าได้รับ
ผู้ที่อยู่ในสายงานบริการจะต้องใช้ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะส่วนบุคคลสูง
ในการให้บริการ กับลูกค้าที่มีความแตกต่าง หลากหลาย และส่งมอบบริการให้ได้ตามความคาดหวัง

Slide
1. Practitioner

เป็นคนที่ช่างสังเกต ตั้งคำถาม มีกระบวนการคิด
ที่สามารถผลิตไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีทัศนคติบวก และสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Supervisor

มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดเชิงระบบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล โอกาส ความเสี่ยงและผลกระทบ มีความคิดนอกกรอบและเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างจากไอเดียทั่วไป

3. Manager

มีทักษะการคิดและสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พิจารณาความเป็นไปได้ของนวัตกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน และวางแผนงานเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรม เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการคิดและการทำงานอย่างสร้างสรรค์

4. Professional

มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง มีวิสัยทัศน์ที่มองเห็นแนวโน้มต่างๆ ในโลก มีความเข้าใจเทคโนโลยี สภาพสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และเศรษฐกิจ รวมถึงเข้าใจกลไกการขับเคลื่อนและสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้


Sort เดือน วันที่ หลักสูตร ราคา สถานที่ Remarks
Slide
Managerial Skills

ทักษะและความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับ เพราะต้องใช้ในการบริหารคนและบริหารงาน เมื่อความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เทคนิคการสร้างทีมและจูงใจ รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้งานบรรลุเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้

สนใจพัฒนาทักษะด้าน Managerial Skills

Soft Skills

ทักษะ Soft Skills เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากทักษะและความสามารถเชิงเทคนิคแล้ว ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ การสร้างความร่วมมือ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ ย่อมทำให้การทำงานราบรื่น ง่ายดาย ได้ผลลัพธ์ดี

สนใจพัฒนาคุณลักษณะทางด้าน Soft Skills

Video & Article
EP.53 สร้างแต้มต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Customer Delight (ตามมาตรฐานสากล ISO 23592 : 2021)
PlayPlay
EP.47 Road Maping for KM, Enabling Innovation : จัดการความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม
PlayPlay
EP.44 Shortcut to LINE BOT : จุดประกายสร้างไลน์บอท สำหรับการจัดการในองค์กร
PlayPlay
EP.43 Design for A Brain, Design for Life ออกแบบกระบวนการคิด กับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
PlayPlay
EP.37 : 5 เรื่องต้องทำ เพื่อพัฒนาสายงานนวัตกรรมในองค์กร
PlayPlay
EP.36 Innovative Communication : สื่อสาร ให้ได้ผล บนนวัตกรรมของโลกออนไลน์
PlayPlay
EP.30 Branding in Action : สร้างแบรนด์ให้เป็น เห็นผลทันใจ
PlayPlay
EP.23 สร้างสรรค์บริการให้เป็นเลิศด้วย Smart Service Excellence
PlayPlay
EP.18 Making a Breakthrough ก้าวล้ำนำหน้าด้วย “RDIMS”
PlayPlay
EP.8 “นวัตกรรม” คิด-ทำ สิ่งใหม่ให้ตอบโจทย์
PlayPlay
EP.3 “เผยเทคนิคปรับปรุงธุรกิจให้พร้อมเติบโตท่ามกลางความท้าทายทั้งภาคผลิตและภาคบริการ
PlayPlay
EP.69 Speed Up คุณภาพงานบริการด้วย Lean (Lean for Service Process Improvement)
PlayPlay
EP.74 จัดการคำร้องเรียนลูกค้าอย่างไร ให้อยู่หมัด (Customer Compaint Management)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
สูตรเพิ่มยอดขายด้วย Digital Marketing เข้าถึงการตลาดยุคใหม่ ทำธุรกิจยังไงให้ปัง?!
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
Storytelling เล่าเรื่องให้โดดเด่น เปลี่ยนข้อมูลเพลน ๆ ให้น่าจดจำ
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
ทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้โดย Elon Musk
previous arrow
next arrow