รูปแบบการบริการ

In house Training
อบรมภายในองค์กร ที่เลือกหลักสูตร เวลา และสถานที่ในการเรียนได้

Public Training
100 หลักสูตรอบรม พร้อมรับ Certificate

สอบถามเพิ่มเติม

02-619-5500 ต่อ 573 ยุธิชล , 585 ศาตพร