25 กันยายน 2023

ผอ. สุวรรณชัย มอบกระเช้าที่ระลึก แด่ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

22 กันยายน ที่ผ่านมา นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำทีมผู้บริหารสถาบันเดินทางเข้าพบ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อร่วมแสดงความเคารพ พร้อมมอบกระเช้าและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

 
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร