22 สิงหาคม 2023

หมายเหตุ:

  • ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล ได้แก่ ผู้ที่ตอบแบบสำรวจเสร็จสมบูรณ์และกรอกข้อมูลการติดต่ออย่างครบถ้วน
  • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดี และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ https://www.ftpi.or.th ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร และมารับรางวัลด้วยตนเองที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • การสุ่มรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บุคลากรและครอบครัวบุคลากรของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไม่มีสิทธิได้รับรางวัลในโครงการนี้
  • หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์หมายเลข 0-2619-5500 ต่อ 319

 
Writer