17 กรกฎาคม 2023

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ขึ้นรับรางวัลแห่งผู้นำ บนเวที Global Leadership Awards 2022

12 กรกฎาคม 2566 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขึ้นรับรางวัล Global Leadership Awards 2022 ประเภท Leadership Excellence in SME Innovation ณ Mandarin Oriental Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย

พร้อมด้วยเหล่าผู้นำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จาก 6 ประเทศที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ บนเวทีอันทรงเกียรติในครั้งนี้
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร