22 มิถุนายน 2023

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสถาบันเครือข่าย

ร่วมพิธีเปิดงาน “Manufacturing Expo 2023” และ “Automotive Summit 2023”

21 มิถุนายน 2566 นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน

ในการนี้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับเชิญในฐานะแขกกิตติมศักดิ์ เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงาน พร้อมถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้จัดงานบนเวที ณ Grand Hall 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

โดยงาน “Manufacturing Expo 2023” และ “Automotive Summit 2023” จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึง วันที่ 24 มิถุนายน นี้

  • รายละเอียดเพิ่มเติม www.manufacturing-expo.com 

  • โทร 0 2686 7222 หรืออีเมล: contactcenter@rxtradex.com
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร