2 มิถุนายน 2023

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมสมัครเข้ารับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทการเพิ่มผลผลิต” สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ร่วมสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) ประเภทการเพิ่มผลผลิต” รางวัลแห่งเกียรติยศที่จัดขึ้นโดย กระทรวงอุตสาหกรรม

ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจ และประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม รวมถึงมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

📌ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการสมัครขอรับรางวัลได้ที่  https://industryaward.industry.go.th/th

📞สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2619-5500 ต่อ 573 (คุณยุธิชล)
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร