2 มิถุนายน 2023

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2566

ประเภทการบริหารจัดการที่ดี

ขอเชิญ SMEs ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ สมัครเข้ารับการคัดเลือก รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทการบริหารจัดการที่ดี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 

 

รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2566
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร