21 เมษายน 2023

[FREE] สวทช. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ “การรับรองระบบ RDIMS เพื่อสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200%” เพื่อสร้างความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยด้วยงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเชิงระบบ พร้อมพูดคุยกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และรับสิทธิพิเศษภายในงาน (จำนวนจำกัด)

🗓 วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

📌ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี  https://www.nstda.or.th/r/fqk6w

โดยทุกท่านจะได้ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรที่มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในหัวข้อที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่

🔹 สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษี 200% ในรายจ่ายการวิจัยฯ โดย คุณพรศิริ ทองเปรม

🔹 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กร โดย คุณวันเพ็ญ ดีพรม

🔹 แบ่งปันประสบการณ์ “การเป็นที่ปรึกษาระบบ RDIMS ในองค์กร” โดย คุณณัฐพล เอกไพศาล

พร้อมกิจกรรมพิเศษ อาทิ งบประมาณสนับสนุนสำหรับ SME ในการพัฒนาระบบ RDIMS ในองค์กรจาก สสว. และคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ RDIMS แบบ One on One
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร