2 มีนาคม 2023

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำคณะทำงานร่วมหารือ อพท.

วางแนวทางสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่เป็นเลิศ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1 มีนาคม 2566 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าพบ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และคณะผู้บริหาร เพื่อบอกเล่าถึงภารกิจ และแนะนำบริการของสถาบันที่สอดรับกับการสร้างความร่วมมือ ด้านการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่เป็นเลิศ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA มาประยุกต์ใช้ และต่อยอดกับมาตรฐาน GSTC มุ่งสู่การยกระดับสมาชิกธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการยกระดับ อพท. ให้พร้อมสำหรับการเป็นหน่วยงานผู้นำด้านการท่องเที่ยว และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ต่อกลุ่มประเทศสมาชิก APO
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร