31 พฤษภาคม 2022

องค์กรเพิ่มผลิตภาพสิงคโปร์และไทย ร่วมหารือความร่วมมือหลังวิกฤตโควิด

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ต้อนรับ Mr. Michael Tan Wee Meng, Chief Executive Officer of Singapore Productivity Centre (SGPC) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือถึงความร่วมมือกันในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆทั้งของไทยและสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นอกจากนี้ Singapore Productivity Centre ยังได้นำคณะผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มจากประเทศสิงคโปร์มาศึกษาดูงาน กระบวนการและนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มจากองค์กรชั้นนำของไทย รวมถึงร่วมเข้าชมงานแสดงสินค้าอาหาร 2565 (THAIFEX Anuga Asia 2022) ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

…..

สนใจ APO Program 2022 คลิก
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร