26 มกราคม 2022

คณะผู้บริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

25 มกราคม 2565 ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และ นางกาญจนา แฮนนอน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศ ร่วมนำกระเช้าของที่ระลึกมอบแด่ นายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ หรือ MASCI ณ ห้อง SUSTAINABLE สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
Writer

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร